Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αυτονομία Ρεύματος

Η Metalcom Energy Solution δραστηριοποιείται στον χώρο της εγκατάστασης αυτόνομων φωτοβολταϊκών με σκοπό την αυτονομία ρεύματος.

Αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές, χωρίς απαραίτητα να συνδέονται με το δίκτυο (ΔΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία με τη βοήθεια φωτοβολταικων. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα μικρό υδροηλεκτρικό, μια ανεμογεννήτρια ή ακόμη και ένα ηλεκτροπαργωγό ζεύγος.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό μπορεί να εξάγει συνεχή ή εναλλασσόμενη τάση.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά διακρίνονται επίσης σε συστήματα με αποθήκευση (πραγματική αυτονομία) ή χωρίς αποθήκευση (συνήθως διατηρείται η σύνδεση με ΔΕΗ).

Σε ένα αυτόνομο φωτοβολταικο σύστημα χωρίς αποθήκευση όσο φωτίζεται η φωτoβολταϊκή συστοιχία η παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στην κατανάλωση χωρίς να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Το πλεόνασμα ενέργειας χάνεται και κατα τη διάρκεια μη ύπαρξης ηλιοφάνειας δεν υπάρχει τάση. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα άρδευσης.

Στα αυτόνομα συστήματα με αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιηθεί κατα τη διάρκεια της νύχτας ή περιόδου συννεφιάς. Οι μέρες που μπορεί να στηρίξει ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό την κατανάλωση συνήθως ονομάζεται αυτονομία.